Specialistische thuiszorg

Specialistische thuiszorg op maat

Bij Padam streven we ernaar om patiënten de beste specialistische zorg in hun vertrouwde thuisomgeving te bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de verpleegtechnische handelingen die wij thuis verrichten.

Intraveneuze medicatie

Medicijnen, zowel bereid als onbereid direct in de bloedbaan via een infuus of centrale lijn.

Intramusculaire en subcutane injecties

Toediening van medicijnen via een injectie in de spier of onder de huid.

Wondverzorging

Zorg voor acute en chronische wonden, inclusief gecompliceerde wonden met negatieve druk therapie.

Katheterzorg

Zowel het inbrengen, verzorgen als vervangen van verschillende soorten katheters, waaronder blaaskatheters en centraal veneuze katheters.

Tracheostomie en tracheostoma zorg

Onderhoud en verzorging van een tracheostoma of tracheotomie, inclusief het verwisselen en reinigen van canules.

Stomazorg

Verzorging en instructie rondom diverse stoma’s, zoals colostoma, ileostoma en urostoma.

CAPD spoelingen

Een manier van thuis  dialyseren via het buikvlies.

PEG-sonde en neus-maagsonde zorg

Het wisselen en verzorgen van sondes voor voeding en medicatie.

Palliatieve zorg

Verzorging en ondersteuning bij patiënten in de laatste levensfase, met aandacht voor symptoombestrijding en comfort.

Medicatiebeheer

Voorbereiden en toedienen van medicijnen, evenals het monitoren van mogelijke bijwerkingen.

Intraveneuze voeding

Vocht en voeding direct in de bloedbaan via een centrale lijn.

Begeleiding bij APD spoelingen

Begeleiding bij het op en afbouwen van de APD machine.